Gmina Klucze

Modernizacja i rozbudowa Domu Kultury "Papiernik"

17 czerwca 2021

 

Tytuł projektu: Modernizacja i rozbudowa Domu Kultury "Papiernik", numer: RPMP.11.02.00-12-0805/17

Realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM) Oś 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich

Kwota dofinansowania: 4 508 055,74 zł

Całkowita wartość projektu: 8 108 160,02 zł

Cel główny projektu: zmniejszenie skali deficytów społecznych w podobszarze rewitalizacji w Kluczach, dzięki wielokierunkowej aktywizacji mieszkańców, uwzględniającej aktywność społeczną, gospodarczą, zawodową, a także aktywność osób starszych i niepełnosprawnych.

Cel bezpośredni projektu: rozbudowa i modernizacja Domu Kultury Papiernik do potrzeb społecznych, uwzględniająca adaptacje przestrzeni na cele aktywności kulturalnej, integracyjnej i gospodarczej.

Projekt zakłada przebudowę i modernizację budynku Gminnego Ośrodka Kultury, której celem jest zapewnienie wysokiego standardu obiektu kultury zgodnego z obecnymi wymogami, wynikającymi zarówno z obowiązujących przepisów, a także oczekiwań mieszkańców. Odnosi się to zarówno do wyglądu budynku jak i wyposażenia.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Fundusze Europejskie

  Fundusze Europejskie

 • Powiększ zdjęcie Budynek Domu Kultury

  Budynek Domu Kultury "Papiernik" przed remontem - sala kinowa

 • Powiększ zdjęcie Budynek Domu Kultury

  Budynek Domu Kultury "Papiernik" przed remontem - sala kinowa

 • Powiększ zdjęcie Budynek Domu Kultury

  Budynek Domu Kultury "Papiernik" przed remontem - scena

 • Powiększ zdjęcie Budynek Domu Kultury

  Budynek Domu Kultury "Papiernik" przed remontem

 • Powiększ zdjęcie Budynek Domu Kultury

  Budynek Domu Kultury "Papiernik" przed remontem - klatka schodowa

 • Powiększ zdjęcie Budynek Domu Kultury

  Budynek Domu Kultury "Papiernik" przed remontem - suszarnia ceramiczna

 • Powiększ zdjęcie Budynek Domu Kultury

  Budynek Domu Kultury "Papiernik" przed remontem - pracownia ceramiczna

 • Powiększ zdjęcie Budynek Domu Kultury

  Budynek Domu Kultury "Papiernik" przed remontem

 • Powiększ zdjęcie Budynek Domu Kultury

  Budynek Domu Kultury "Papiernik" przed remontem - rozdzielnia

 • Powiększ zdjęcie Budynek Domu Kultury

  Budynek Domu Kultury "Papiernik" przed remontem - wentylacja w piwnicy

 • Powiększ zdjęcie Budynek Domu Kultury

  Budynek Domu Kultury "Papiernik" przed remontem

 • Powiększ zdjęcie Budynek Domu Kultury

  Budynek Domu Kultury "Papiernik" przed remontem

 • Powiększ zdjęcie Budynek Domu Kultury

  Budynek Domu Kultury "Papiernik" przed remontem

 • Powiększ zdjęcie Budynek Domu Kultury

  Budynek Domu Kultury "Papiernik" przed remontem

 • Powiększ zdjęcie Budynek Domu Kultury

  Budynek Domu Kultury "Papiernik" przed remontem

 • Powiększ zdjęcie Budynek Domu Kultury

  Budynek Domu Kultury "Papiernik" przed remontem

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-06-17
Data publikacji:2021-06-17
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Magda Moroń
Liczba odwiedzin:338