Jesteś tutaj: Start / Projekty

Projekty

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Aktualizacja Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2026 dla Gminy Klucze

Zagospodarowanie parku w Kluczach

Przejdź do - Zagospodarowanie parku w Kluczach

Projekt: „ZAGOSPODAROWANIE PARKU W KLUCZACH” jest realizowany w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020

8 maja 2018
Czytaj więcej o: Zagospodarowanie parku w Kluczach

Klucze do sukcesu- rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół Gminy Klucze

Przejdź do - Klucze do sukcesu- rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół Gminy Klucze

Gmina Klucze realizuje projekt pn. „Klucze do sukcesu- rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół Gminy Klucze”. Projekt realizowany jest w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne, z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

4 sierpnia 2017
Czytaj więcej o: Klucze do sukcesu- rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół Gminy Klucze

Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych

Przejdź do - Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych

Gmina Klucze realizuje projekt pn.:  „Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych Gminy Klucze poprzez termomodernizację, wymianę oświetlenia i montaż paneli PV”, o numerze RPMP.04.03.02-12-0234/16 dofinansowany  ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 w ramach poddziałania „Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej”. Projekt obejmuje modernizację energetyczną budynków oświatowych w Bydlinie, Jaroszowcu i Rodakach.

24 lipca 2017
Czytaj więcej o: Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych

Bezpieczna Małopolska – samochody strażackie

Przejdź do - Bezpieczna Małopolska – samochody strażackie

Gmina Klucze zakupiła pierwszy w historii gminy fabrycznie nowy, pożarniczy samochód specjalny do celów ratowniczo-gaśniczych. Na zakup pojazdu Gmina Klucze otrzymała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 w ramach projektu „Bezpieczna Małopolska – samochody strażackie”. 

2 czerwca 2017
Czytaj więcej o: Bezpieczna Małopolska – samochody strażackie

Ochrona cennego przyrodniczo obszaru Pustyni Błędowskiej oraz jego promocja

Przejdź do - Ochrona cennego przyrodniczo obszaru Pustyni Błędowskiej oraz jego promocja

Cel projektu: Zwiększanie różnorodności biologicznej poprzez ochronę siedlisk przyrodniczych wymienionych w załączniku I Dyrektywy Siedliskowej: 2330 – wydm śródlądowych z murawami napiaskowymi oraz priorytetowego siedliska *6120 – ciepłolubnych, śródlądowych muraw napiaskowych (Koelerion glaucae)  oraz budowa zielonej infrastruktury.

14 lipca 2016
Czytaj więcej o: Ochrona cennego przyrodniczo obszaru Pustyni Błędowskiej oraz jego promocja

Zestawienie dofinansowania pozyskanego przez Gminę Klucze na projekty w latach 2015-2016

12 stycznia 2017

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-07-13
Data publikacji:2015-07-13
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:16457