Rekrutacja do Żłobka Baśniowy Dworek w Kluczach

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
2 marca 2020

ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ DO ŻŁOBKA PRZY UL. RABSZTYŃSKIEJ 3 W KLUCZACH „BAŚNIOWY DWOREK” W RAMACH PROJEKTU „UTWORZENIE ŻŁOBKA W GMINIE KLUCZE SZANSĄ NA POWRÓT DO AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ RODZICA”

Rekrutacja do Żłobka „Baśniowy Dworek” w Kluczach prowadzona jest od 01.03.2020 r. do 30.04.2020 r., zgodnie  regulaminem rekrutacji.

Uczestnikiem Projektu może zostać:

- Osoba bezrobotna lub bierna zawodowo, pozostająca poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3 (pozostająca bez pracy, przebywająca na urlopie wychowawczym)

- Osoba powracająca/wchodząca na rynek pracy, która do tej pory w nim nie uczestniczyła ze względu na pełnienie funkcji opiekuńczych nad dziećmi do lat 3 (przebywające na urlopie macierzyńskim/tacierzyńskim, rodzicielskim,)

- Osoba pracująca ,dla której wsparcie w postaci zapewnienia opieki nad dzieckiem do lat 3 umożliwi utrzymanie zatrudnienia.

Zgłoszenia z kompletem wymaganych dokumentów, w tym obligatoryjnymi zaświadczeniami wynikającymi ze statusu na rynku pracy wraz z oświadczeniem kandydata na uczestnika projektu, przyjmowane będą w biurze projektu: UG w Kluczach, ul. Partyzantów 1 32-310 Kluczach – Gminny Zespół Oświaty: II piętro pokój 201,

- u pracownika merytorycznego projektu, tel. 32 6428 508 (w godz.8:00 -15:00), po uzgodnieniu telefonicznym możliwość zmiany godzin) - osobiście,

- drogą pocztową na adres Urząd Gminy  w Kluczach ul. Partyzantów 1  32-310 Klucze, z dopiskiem „Rekrutacja do Żłobka” 

- lub przez osobę upoważnioną pisemnym upoważnieniem.

Projekt zakłada utworzenie 27 miejsc żłobkowych oraz zapewnienie funkcjonowania żłobka w okresie od 02.05.2020 - 31.08.2020 r. i jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach 8. Osi Priorytetowej Rynek pracy, Działania 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia zawodowego z prywatnym, Typ A wsparcie dla tworzenia i/lub funkcjonowania podmiotów opieki nad dzieckiem do lat 3, w tym żłobków (m.in. przyzakładowych) i klubów dziecięcych.

PONIŻEJ - DOKUMENTY DO POBRANIA:

HARMONOGRAM REKRUTACJI

KRYTERIA REKRUTACJI

REGULAMIN REKRUTACJI WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

DOKUMENTY DOSTĘPNE W BIURZE PROJEKTU ORAZ NA STRONIE : www.gmina-klucze.pl/zlobek

Galeria

  • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-03-02
Data publikacji:2020-03-02
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Rafał Jaworski
Liczba odwiedzin:707