Projekt Centralnego Portu Komunikacyjnego – konsultacje i postępowanie z udziałem mieszkańców. INFORMACJA WÓJTA GMINY KLUCZE

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
14 września 2020

Projekt Centralnego Portu Komunikacyjnego – konsultacje i postępowanie z udziałem mieszkańców

INFORMACJA WÓJTA GMINY KLUCZE

 

Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. na stronie https://www.cpk.pl/pl/inwestycja/ssl#raport zamieścił Raport z konsultacji  Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego (SSL).

Konsultacje trwały od 10 lutego go 10 marca 2020 r.  Łącznie do CPK wpłynęło ponad 146 tys. uwag, z czego największy procent dotyczył ciągu nr 7, w obrębie którego zaprojektowano przebieg linii kolejowych o numerach 111 i 113 przez miejscowości Chechło, Rodaki i Ryczówek. Do projektowanego przebiegu linii w obrębie wspomnianych miejscowości wnieśliśmy zastrzeżenia w postaci uchwały Rady Gminy Klucze oraz wspólnego stanowiska samorządów Powiatu Olkuskiego. Także mieszkańcy naszej gminy składali wnioski z uwagami do tego projektu.

Kolejnym etapem konsultacji społecznych będzie postępowanie z udziałem mieszkańców prowadzone w ramach „Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko”. Mieszkańcy będą mogli zapoznać się ze zmodyfikowanym projektem SSL uwzględniającym wynik konsultacji, a także ze sporządzoną do tego projektu prognozą oddziaływania na środowisko.

W piśmie przesłanym do CPK zwróciłem się o uzwględnienie uwag mieszkańców Gminy Klucze i szczegółowe informowanie społeczności lokalnych o proponowanych rozwiązaniach i wariantach przebiegu linii 111 i 113 w ciągu nr 7 na terenie naszej gminy.

 

                                                                                                              Wójt Gminy Klucze

                                                                                                              Norbert Bień

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-09-14
Data publikacji:2020-09-14
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Rafał Jaworski
Liczba odwiedzin:315