Wybór ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
9 lutego 2021

Zarzadzenie Wójta Gminy Klucze w sprawie wyboru ofert na realizację w 2021 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego w zakresie promocji zdrowia i działania w obszarze aktywności fizycznej.

 

Zarządzenie Nr OR.0050.14.2021
Wójta Gminy Klucze
z dnia 09.02.2021 r.

 

 

w sprawie: wyboru ofert na realizację w 2021 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego w zakresie promocji zdrowia i działania w obszarze aktywności fizycznej.

 

Działając na podstawie art. 30 ust 1 i art. 7 ust. 1 pkt 5 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z póź. zm.) oraz art. 14 ust. 1 i 4 w zw. z art. 2 pkt 3 i 10 i art. 15 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 183)

 

 

Wójt Gminy Klucze

zarządza, co następuje:


§ 1.

 

1. Dokonać wyboru następujących ofert na realizację w 2021 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego w zakresie promocji zdrowia i działania w obszarze aktywności fizycznej:

  1. Stowarzyszenie Forum Oświatowe Klucze 20.000,00 zł.

  2. Stowarzyszenie Akademia Piłkarska Przemsza Klucze 16.000,00 zł

  3. ULKS Centuria Chechło 12.000,00 zł

  4. LKS Legion Bydlin 12.000,00 zł

2. Na realizację wybranych ofert przeznacza się łączną kwotę 60.000,00 zł.

 

§2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Klucze.

 

§3.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Klucze oraz na stronie internetowej Gminy Klucze.

 

§ 4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-02-09
Data publikacji:2021-02-09
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Rafał Jaworski
Liczba odwiedzin:414