Data publikacji: 2023-10-12

Ilość wyświetleń: 441

Ogłoszenie postępowania zakupowego dla zadania


Odsłuchaj

Powrót


Działając na podstawie par. 7 ust. 7 Uchwały Nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, oraz w związku z promesą wstępną NR RPOZ/2022/7228/PolskiLad Gmina Klucze zamieszcza na swojej stronie internetowej ogłoszenie postępowania zakupowego dla zadania: „Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy kościołach w Kluczach i Cieślinie wpisanych do ewidencji zabytków Gminy Klucze” w zakresie renowacji wnętrza kościoła pw. NMP Nieustającej Pomocy w Kluczach poprzez renowację ścian kościoła wraz z demontażem boazerii, oczyszczeniem ścian, szpachlowaniem, malowaniem. Renowacja obrazów ściennych, renowacja rzeźb i płaskorzeźb. Wykonanie złoceń techniką szlakmetal na elementach nawy głównej i sklepieniu prezbiterium. Renowacja ołtarzy wraz z nastawą.

Zapytania dotyczące postępowania należy kierować na adres email: parafiaklucze@gmail.com