Data publikacji: 2023-10-12

Ilość wyświetleń: 345

Ogłoszenie postępowania zakupowego dla zadania


Odsłuchaj

Powrót


Działając na podstawie par. 7 ust. 7 Uchwały Nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, oraz w związku z promesą wstępną NR RPOZ/2022/7228/PolskiLad Gmina Klucze zamieszcza na swojej stronie internetowej ogłoszenie postępowania zakupowego dla zadania: „Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy kościołach w Kluczach i Cieślinie wpisanych do ewidencji zabytków Gminy Klucze” na wykonanie prac malarsko-renowacyjnych w kościele św. Stanisława biskupa, męczennika w Cieślinie. Wykonanie prac renowacyjnych poprzez usuwanie boazerii, szpachlowanie i malowanie wnętrza Kościoła. Wykonanie ornamentu złoconego nad wnękami okiennymi, wykonanie ornamentu na łuku dzielącym nawę główną od prezbiterium. Renowacja ołtarzy, złocenie i werniksowanie prospektu z obrazem i rzeźbami.
Zapytania dotyczące postępowania należy kierować na adres e:mail: wromar1@wp.pl