Data publikacji: 2024-03-14

Ilość wyświetleń: 522

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kluczach z dnia 14 marca 2024 r.


Odsłuchaj

Powrót

OBWIESZCZENIE

Gminnej Komisji Wyborczej w Kluczach

z dnia 14 marca 2024 r.

Na podstawie art. 482 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Gminna Komisja Wyborcza w Kluczach, wzywa zarejestrowane komitety wyborcze do dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na wójta w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

W terminie do dnia 14 marca 2024 r. zgłoszono tylko jednego kandydata na wójta.

Dodatkowe zgłoszenia kandydatów na wójta Gminna Komisja Wyborcza w Kluczach przyjmuje w swojej siedzibie:

w Urzędzie Gminy Klucze, Partyzantów 1, 32-310 Klucze, I piętro, pok. 107

do dnia 19 marca 2024r. do godz. 16.00

Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej w Kluczach:

- 15.03.2024r. od godz. 9.00- do godz. 13.00

- 18.03.2024r. od godz. 9.00- do godz. 15.00

- 19.03.2024r. od godz. 12.00 do godz. 16.00


Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej w Kluczach
(-) Sylwia Marzena Wilk