Data publikacji: 2024-03-22

Ilość wyświetleń: 422

POSTANOWIENIE NR 318/2024 Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 21 marca 2024 r.


Odsłuchaj

Powrót

POSTANOWIENIE NR 318/2024

Komisarza Wyborczego w Krakowie II

z dnia 21 marca 2024 r.

w sprawie zmian w składach Obwodowych Komisji Wyborczych w gminie Klucze

Na podstawie art. 167 § 1 pkt 3a i art. 184 § 1 pkt 1 oraz § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Komisarz Wyborczy w Krakowie II postanawia, co następuje:

§ 1.

Stwierdza się wygaśnięcie członkostwa w Obwodowych Komisjach Wyborczych w gminie Klucze, powołanych w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. niżej wymienionych członków, z powodu zrzeczenia się:

• Oliwia Kamila Palacz, OKW 2, zgłoszona przez KW SAMOOBRONA, zam. Kąpiele Wielkie,

• Patrycja Wiktoria Woźniak, OKW 12, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Jaroszowiec,

• Ewelina Barbara Woźniak, OKW 14, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Jaroszowiec.

§ 2.

Na wakujące miejsca powołuje się niżej wymienione osoby:

• Natalia Marianna Konieczna, OKW 2, zgłoszona przez KW SAMOOBRONA (uzupełnienie składu), zam. Kraków,

• Anna Patrycja Murdzek, OKW 12, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie składu), zam. Klucze,

• Anna Mędrek, OKW 14, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie składu), zam. Bydlin.

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Komisarz Wyborczy w Krakowie II

Rafał Marek Sobczuk