Data publikacji: 2024-03-29

Ilość wyświetleń: 164

Sesja Rady Gminy Klucze


Odsłuchaj

Powrót

Biuro Rady informuje, że

w dniu 04.04.2024 r. o godz. 15.30

odbędzie się

 SESJA Rady Gminy Klucze


Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie obrad.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

4 . Podjęcie uchwał w sprawach :

- zmiany Programu Usług Społecznych w Gminie Klucze nr 1/2024 r.

- oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Klucze.

- zaliczenie dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych Gminy Klucze.

- uznania skargi na działalność Dyrektora Jednostki Organizacyjnej za bezzasadną.

5. Sprawy bieżące Rady.

6. Podsumowanie Kadencji Rady Gminy Klucze.

7. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

        (-) Bogusław Paś

Mieszkańcy mogą oglądać obrady Sesji na stronie www.gmina-klucze.pl w zakładce „SAMORZĄD NAGRANIA Z SESJI RADY GMINY”