Ilość wyświetleń: 237

Ogłoszenie postępowania zakupowego dla zadania


Odsłuchaj

Powrót
Polski Ład logo


Działając na podstawie par. 7 ust. 7 Uchwały Nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r.
w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, oraz w związku z promesą wstępną NR RPOZ/2022/5792/PolskiLad - Gmina Klucze zamieszcza na swojej stronie internetowej ogłoszenie postępowania zakupowego dla zadania: „Prace przy kościele pw. Narodzenia NMP w Chechle oraz przy kaplicy cmentarnej wraz z murem i pomnikiem legionistów w Bydlinie będących zabytkami Gminy Klucze.” wykonanie konserwacji wypraw malarskich w kościele parafialnym p.w. Narodzenia NMP w Chechle. Konserwacja malowideł na sklepieniu w prezbiterium kościoła, konserwacja malowideł na sklepieniu w nawie kościoła. Prace dotyczyć będą m.in.: oczyszczenia powierzchni, konsolidacji odspojeń, utrwalenie powierzchni, uczytelnienia kompozycji w niezbędnym zakresie, zabezpieczenia powierzchni malowideł.

Zapytania dotyczące postępowania należy kierować na adres e:mail:

M.Szelag@sosnowiec.opoka.org.pl

Lub

jacek.haberka68@gmail.com