Ilość wyświetleń: 244

Ogłoszenie postępowania zakupowego dla zadania


Odsłuchaj

Powrót
Polski Ład Logo


Działając na podstawie par. 7 ust. 7 Uchwały Nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, oraz w związku z promesą wstępną NR RPOZ/2022/7228/PolskiLad Gmina Klucze zamieszcza na swojej stronie internetowej ogłoszenie postępowania zakupowego dla zadania: „Prace przy kościele pw. Narodzenia NMP w Chechle oraz przy kaplicy cmentarnej wraz z murem i pomnikiem legionistów w Bydlinie będących zabytkami Gminy Klucze” w zakresie kaplicy cmentarnej z XVIII wieku w Bydlinie - wykonanie prac ratunkowych mających za zadanie przeciwdziałanie wilgoci - Prace konserwatorskie przy izolacji przeciwwilgotnościowej, systemie odprowadzania wody - doraźne prace ratunkowe wewnątrz kaplicy – zabezpieczenie ścian w miejscach występowania najpoważniejszych destruktów tynku - konserwacja i restauracja fragmentu muru przylegającego do kaplicy cmentarnej - Prace konserwatorskie przy mogile legionistów na cmentarzu poprzez pełne oczyszczanie, uzupełnianie ubytków, kity, scalanie kolorystyczne, prace porządkujące teren - wszelka niezbędna dokumentacja konserwatorska i archeologiczna wraz z nadzorami.


Zapytania dotyczące postępowania należy kierować pod nr tel.: 795 198 580
W godzinach: pon - pt: 9.00 -15.00