Data publikacji: 2024-03-29

Ilość wyświetleń: 327

POSTANOWIENIE NR 387/2024 Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 28 marca 2024 r.


Odsłuchaj

Powrót

POSTANOWIENIE NR 387/2024

Komisarza Wyborczego w Krakowie II

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 11 w gminie Klucze

Na podstawie art. 167 § 1 pkt 3a i art. 184 § 1 pkt 1 oraz § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Komisarz Wyborczy w Krakowie II postanawia, co następuje:

§ 1.

Stwierdza się wygaśnięcie członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 11 w gminie Klucze, powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. niżej wymienionego członka, z powodu zrzeczenia się:

1. Katarzyna Karpińska, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Bydlin

§ 2.

Na wakujące miejsce powołuje się niżej wymienioną osobę:

1. Halina Jadwiga Pałgan, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie składu), zam. Bogucin Mały

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komisarz Wyborczy

w Krakowie II

Rafał Marek Sobczuk