Ilość wyświetleń: 426

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych (działalność gopodarcza)


Odsłuchaj

Powrót

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 marca 2018 r. o centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej i punkcie informacji dla przedsiębiorcy) w załączniku u dołu strony.