Plan Zagospodarowania Przestrzennego


Odsłuchaj

Powrót

OBWIESZCZENIE i OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KLUCZE 27 maja 2022 MPZP

Wójt Gminy Klucze zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektów zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przejdź do artykułu

Zarządzenie WGK - MPZP

Zarządzenie Nr OR.0050. 59.2022 Wójta Gminy Klucze z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych podczas wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Klucze – część D2, D4, D5, D6, D7

Przejdź do artykułu