Wybory samorządowe 2024

Wybory samorządowe 2024


Odsłuchaj

Powrót

Sejmik postanowienie komisarza o okręgach wyborczych

Przejdź do artykułu

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Klucze z dnia 6 lutego 2024 roku

Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Wójt Gminy Klucze podaje do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Kluczach w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.:

Przejdź do artykułu

zestaw dokumentów dot. zgłoszeń kandydatów na radnych w gminach do 20 000 mieszkańców

Przejdź do artykułu

Zasady finansowania kampanii wyborczej - wyjaśnienia

Wyjaśnienia dotyczące zasad finansowania kampanii wyborczej w wyborach organów samorządu terytorialnego

Przejdź do artykułu

K O M U N I K A T Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 30 stycznia 2024 r.

K O M U N I K A T Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 30 stycznia 2024 r.

Przejdź do artykułu

Informacja o tworzeniu komitetu

Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie liczącej do 20 000 mieszkańców w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień.7 kwietnia 2024 r.

Przejdź do artykułu

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 stycznia 2024 r.

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Przejdź do artykułu