Data publikacji: 2024-04-11

Ilość wyświetleń: 300

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KRAKOWIE I


Odsłuchaj

Powrót

Gmina Klucze

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KRAKOWIE I
z dnia 10 kwietnia 2024 r.
o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa małopolskiego

[WYCIĄG]

Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Komisarz Wyborczy w Krakowie I podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa małopolskiego, przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024 r.

Część I Dane zbiorcze

Rozdział 1. Dane ogólne

1. Wybierano łącznie 182 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast spośród 479 kandydatów zgłoszonych przez 412 komitetów wyborczych, w tym w 32 gminach i miastach, w których zarejestrowano tylko jednego kandydata.

2. Uprawnionych do głosowania było 2620603 osób, w tym 361 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi lub obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

3. Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 1379865 osobom.

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1379201 wyborców, to jest 52,63% uprawnionych do głosowania.

5. Głosów ważnych oddano 1361064, to jest 98,68% ogólnej liczby głosów oddanych.

6. Głosów nieważnych oddano 18137, to jest 1,32% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów albo postawienia znaku „X” jednocześnie za i przeciw wyborowi kandydata oddano 5046, to jest 27,82% ogólnej liczby głosów nieważnych;

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata albo niepostawienia znaku „X” ani za ani przeciw wyborowi kandydata oddano 12007, to jest 66,20% ogólnej liczby głosów nieważnych;

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 1084, to jest 5,98% ogólnej liczby głosów nieważnych.

Rozdział 2. Wyniki wyborów

1. Wybierano łącznie 182 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego:

1) 149 wójtów i burmistrzów w gminach do 20 tys. mieszkańców;

2) 33 burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców.

2. Wybrano łącznie 125 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego:

1) 108 wójtów i burmistrzów w gminach do 20 tys. mieszkańców;

2) 17 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców.

3. Nie wybrano 57 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z następujących powodów:

1) w 57 gminach i miastach żaden z kandydatów na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta nie otrzymał więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, z czego:

a) w 41 gminach do 20 tys. mieszkańców,

b) w 16 gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;

4. W następujących gminach i miastach, o których mowa w pkt 3 ppkt 1, zgodnie z art. 473 § 2 Kodeksu wyborczego, w dniu 21 kwietnia 2024 r. zostanie przeprowadzone ponowne głosowanie:

1) Gmina Andrychów – powiat wadowicki;

2) Gmina Biskupice – powiat wielicki;

3) Gmina Bobowa – powiat gorlicki;

4) Miasto Bochnia – powiat bocheński;

5) Gmina Borzęcin – powiat brzeski;

6) Gmina Charsznica – powiat miechowski;

7) Miasto i Gmina Czarny Dunajec – powiat nowotarski;

8) Gmina Czchów – powiat brzeski;

9) Gmina Dąbrowa Tarnowska – powiat dąbrowski;

10) Gmina Gdów – powiat wielicki;

11) Gmina Gromnik – powiat tarnowski;

12) Gmina Jabłonka – powiat nowotarski;

13) Gmina Jerzmanowice-Przeginia – powiat krakowski;

14) Gmina Kalwaria Zebrzydowska – powiat wadowicki;

15) Gmina Kęty – powiat oświęcimski;

16) Gmina Kozłów – powiat miechowski;

17) Miasto Kraków;

18) Gmina Krościenko nad Dunajcem – powiat nowotarski;

19) Gmina Krynica-Zdrój – powiat nowosądecki;

20) Gmina Krzeszowice – powiat krakowski;

21) Gmina Książ Wielki – powiat miechowski;

22) Gmina Libiąż – powiat chrzanowski;

23) Gmina Lipinki – powiat gorlicki;

24) Gmina Liszki – powiat krakowski;

25) Gmina Kocmyrzów-Luborzyca – powiat krakowski;

26) Gmina Maków Podhalański – powiat suski;

27) Gmina Mszana Dolna – powiat limanowski;

28) Gmina Myślenice – powiat myślenicki;

29) Gmina Niepołomice – powiat wielicki;

30) Miasto Nowy Targ – powiat nowotarski;

31) Gmina Ochotnica Dolna – powiat nowotarski;

32) Gmina Olesno – powiat dąbrowski;

33) Gmina Olkusz – powiat olkuski;

34) Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój – powiat nowosądecki;

35) Gmina Przeciszów – powiat oświęcimski;

36) Gmina Raba Wyżna – powiat nowotarski;

37) Gmina Rabka-Zdrój – powiat nowotarski;

38) Gmina Radziemice – powiat proszowicki;

39) Gmina Skała – powiat krakowski;

40) Gmina Skawina – powiat krakowski;

41) Gmina Słaboszów – powiat miechowski;

42) Gmina Słomniki – powiat krakowski;

43) Gmina Spytkowice – powiat nowotarski;

44) Gmina Spytkowice – powiat wadowicki;

45) Miasto i Gmina Szczawnica – powiat nowotarski;

46) Gmina Szczucin – powiat dąbrowski;

47) Gmina Szczurowa – powiat brzeski;

48) Gmina Świątniki Górne – powiat krakowski;

49) Miasto Tarnów;

50) Gmina Trzyciąż – powiat olkuski;

51) Gmina Wieliczka – powiat wielicki;

52) Gmina Wietrzychowice – powiat tarnowski;

53) Gmina Wojnicz – powiat tarnowski;

54) Miasto Zakopane – powiat tatrzański;

55) Gmina Zator – powiat oświęcimski;

56) Gmina Zawoja – powiat suski;

57) Gmina Żabno – powiat tarnowski.

Część II Szczegółowe wyniki wyborów

Rozdział 54. Wybory Wójta Gminy Klucze

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach jedyny kandydat BIEŃ Norbert Tomasz zgłoszony przez KWW GMINA KLUCZE WSPÓLNE DOBRO uzyskał wymaganą liczbę głosów.

2. Uprawnionych do głosowania było 11815.

3. Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 6121 osobom.

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 6114 wyborców, co stanowi 51,75% uprawnionych do głosowania.

5. Wybrany kandydat uzyskał 5036 głosów ważnych.

Komisarz Wyborczy

w Krakowie I

/-/ Dagmara Anna Daniec-Cisło