Ilość wyświetleń: 315

Informacja podsumowująca przebieg konsultacji społecznych


Odsłuchaj

Powrót

Na podstawie art. 6 ust. 7 i ust. 9 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1023 z późn. zm.) opracowano i udostepniono informację podsumowującą przebieg konsultacji społecznych prowadzonych w ramach wykonywania „Aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Klucze na lata 2016 – 2026”  (dostępna w plikach do pobrania na dole strony) oraz zamieszczono również na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej.