Data publikacji: 2024-04-11

Ilość wyświetleń: 156

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KRAKOWIE I


Odsłuchaj

Powrót

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KRAKOWIE I
z dnia 10 kwietnia 2024 r.
o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego

[WYCIĄG]

Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Komisarz Wyborczy w Krakowie I podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego, przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024 r.

Część I Dane zbiorcze

Rozdział 1. Dane ogólne

1. Wybory przeprowadzono do 202 rad, z czego:

1) do 182 rad gmin, z tego:

a) do 149 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców,

b) do 33 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;

2) do 19 rad powiatów;

3) do Sejmiku Województwa Małopolskiego.

2. Wybierano łącznie 3444 radnych, z czego:

1) 2956 radnych rad gmin, z tego:

a) 2235 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,

b) 721 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;

2) 449 radnych rad powiatów;

3) 39 radnych Sejmiku Województwa Małopolskiego.

3. Wybrano łącznie 3444 radnych, z czego:

1) 2956 radnych rad gmin, z tego:

a) 2235 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,

b) 721 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;

2) 449 radnych rad powiatów;

3) 39 radnych Sejmiku Województwa Małopolskiego.

4. Wybory przeprowadzono w 2455 okręgach wyborczych.

5. We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6. Głosowanie przeprowadzono w 2220 okręgach wyborczych.

7. Głosowania nie przeprowadzono w 235 okręgach wyborczych, w których liczba zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 235 radnych uzyskało mandaty bez głosowania.

8. Głosowanie przeprowadzono w 2743 obwodach głosowania.

Rozdział 2. Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców

1. Wybory przeprowadzono do 149 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których utworzono 2235 okręgów wyborczych.

2. Wybierano 2235 radnych spośród 5940 kandydatów zgłoszonych przez 651 komitetów wyborczych, w tym 580 komitetów wyborczych wyborców utworzonych jedynie w celu zgłoszenia kandydatów na radnych do rady gminy w gminie do 20 tys. mieszkańców.

3. Wybrano 2235 radnych.

4. Wybory przeprowadzono w 2235 okręgach wyborczych.

5. We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6. Głosowanie przeprowadzono w 2000 okręgach wyborczych.

7. Głosowania nie przeprowadzono w 235 okręgach wyborczych, w których zgłoszono jedną listę kandydatów. W związku z tym 235 radnych uzyskało mandat bez głosowania.

8. Głosowanie przeprowadzono w 1336 obwodach głosowania.

9. Uprawnionych do głosowania było 1054745 osób, w tym 59 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi lub obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

10. Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 575494 osobom.

11. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 575281 osób, to jest 54,54% uprawnionych do głosowania.

12. Głosów ważnych oddano 563148, to jest 97,89% ogólnej liczby głosów oddanych.

13. Głosów nieważnych oddano 12133, to jest 2,11% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów oddano 2983, to jest 24,59% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 9141, to jest 75,34% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 9, to jest 0,07% ogólnej liczby głosów nieważnych.

Rozdział 3. Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców

1. Wybory przeprowadzono do 33 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których utworzono 119 okręgów wyborczych.

2. Wybierano 721 radnych spośród 4061 kandydatów zgłoszonych na 534 listach kandydatów przez 109 komitetów wyborczych.

3. Wybrano 721 radnych.

4. Wybory przeprowadzono w 119 okręgach wyborczych.

5. We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6. Głosowanie przeprowadzono w 119 okręgach wyborczych.

7. Głosowanie przeprowadzono w 1304 obwodach głosowania.

8. Uprawnionych do głosowania było 1463472 osób, w tym 302 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi lub obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

9. Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 756695 osobom.

10. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 756427 osób, to jest 51,69% uprawnionych do głosowania.

11. Głosów ważnych oddano 741588, to jest 98,04% ogólnej liczby głosów oddanych.

12. Głosów nieważnych oddano 14839, to jest 1,96% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 6801, to jest 45,83% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 8038, to jest 54,17% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

Rozdział 4. Wybory do rad powiatów

1. Wybory przeprowadzono do 19 rad powiatów, w których utworzono 95 okręgów wyborczych.

2. Wybierano 449 radnych spośród 2926 kandydatów zgłoszonych na 449 listach kandydatów przez 59 komitetów wyborczych.

3. Wybrano 449 radnych.

4. Wybory przeprowadzono w 95 okręgach wyborczych.

5. We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6. Głosowanie przeprowadzono w 95 okręgach wyborczych.

7. Głosowanie przeprowadzono w 2162 obwodach głosowania.

8. Uprawnionych do głosowania było 1897812 osób.

9. Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 1007054 osobom.

10. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1006777 osób, to jest 53,05% uprawnionych do głosowania.

11. Głosów ważnych oddano 970221, to jest 96,37% ogólnej liczby głosów oddanych.

12. Głosów nieważnych oddano 36556, to jest 3,63% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 18146, to jest 49,64% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 18410, to jest 50,36% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

Rozdział 5. Wybory do Sejmiku Województwa Małopolskiego

1. Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Małopolskiego utworzono 6 okręgów wyborczych.

2. Wybierano 39 radnych spośród 374 kandydatów zgłoszonych na 50 listach kandydatów przez 10 komitetów wyborczych.

3. Wybrano 39 radnych.

4. Wybory przeprowadzono w 6 okręgach wyborczych.

5. We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6. Głosowanie przeprowadzono w 6 okręgach wyborczych.

7. Głosowanie przeprowadzono w 2743 obwodach głosowania.

8. Uprawnionych do głosowania było 2624828 osób.

9. Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 1381003 osobom.

10. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1380423 osób, to jest 52,59% uprawnionych do głosowania.

11. Głosów ważnych oddano 1324746, to jest 95,97% ogólnej liczby głosów oddanych.

12. Głosów nieważnych oddano 55677, to jest 4,03% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 15168, to jest 27,24% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 40509, to jest 72,76% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

Część II Szczegółowe wyniki wyborów

Dział I Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców

Rozdział 43. Wybory do Rady Gminy Klucze

Oddział 1. Dane ogólne

1. Dla przeprowadzenia wyborów do Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych.

2. Wybory przeprowadzono w 15 okręgach wyborczych.

3. Głosowanie przeprowadzono w 13 okręgach wyborczych.

4. Głosowania nie przeprowadzono w 2 okręgach wyborczych, tj. okręgach nr 3, nr 11, w których zarejestrowano jedną listę kandydatów.

5. Uprawnionych do głosowania było 10362.

6. Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 5380 osobom.

7. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 5379 osób, to jest 51,91% uprawnionych do głosowania.

8. Głosów ważnych oddano 5269, to jest 97,96% ogólnej liczby głosów oddanych.

9. Głosów nieważnych oddano 110, to jest 2,04% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów oddano 30, to jest 27,27% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 80, to jest 72,73% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

Oddział 2. Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach

1. Okręg wyborczy nr 1:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 829;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 397 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 397;

6) głosów ważnych oddano 369;

7) radnym został wybrany:

― SIERKA Sebastian Remigiusz,

z listy nr 16 KWW GMINA KLUCZE WSPÓLNE DOBRO.

2. Okręg wyborczy nr 2:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 695;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 301 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 301;

6) głosów ważnych oddano 295;

7) radnym został wybrany:

― KRAWCZYK Paweł Waldemar,

z listy nr 16 KWW GMINA KLUCZE WSPÓLNE DOBRO.

3. Okręg wyborczy nr 3:

1) wybory odbyły się;

2) głosowania nie przeprowadzono;

3) radnym został wybrany:

― KLICH Łukasz Janusz,

z listy nr 16 KWW GMINA KLUCZE WSPÓLNE DOBRO.

4. Okręg wyborczy nr 4:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 1042;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 544 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 544;

6) głosów ważnych oddano 532;

7) radnym został wybrany:

― RAK Jarosław Piotr,

z listy nr 16 KWW GMINA KLUCZE WSPÓLNE DOBRO.

5. Okręg wyborczy nr 5:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 908;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 499 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 499;

6) głosów ważnych oddano 481;

7) radnym został wybrany:

― KAJDA Sylwiusz Marian,

z listy nr 16 KWW GMINA KLUCZE WSPÓLNE DOBRO.

6. Okręg wyborczy nr 6:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 939;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 499 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 499;

6) głosów ważnych oddano 489;

7) radnym został wybrany:

― GROJEC Marcin,

z listy nr 16 KWW GMINA KLUCZE WSPÓLNE DOBRO.

7. Okręg wyborczy nr 7:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 664;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 375 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 375;

6) głosów ważnych oddano 372;

7) radnym został wybrany:

― DĄBROWSKI Krzysztof Stanisław,

z listy nr 14 KW WOLNI I SOLIDARNI.

8. Okręg wyborczy nr 8:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 693;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 332 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 332;

6) głosów ważnych oddano 328;

7) radną została wybrana:

― BIAŁAŚ Justyna,

z listy nr 16 KWW GMINA KLUCZE WSPÓLNE DOBRO.

9. Okręg wyborczy nr 9:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 661;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 347 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 347;

6) głosów ważnych oddano 338;

7) radnym został wybrany:

― JANDA Krzysztof Andrzej,

z listy nr 16 KWW GMINA KLUCZE WSPÓLNE DOBRO.

10. Okręg wyborczy nr 10:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 691;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 409 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 408;

6) głosów ważnych oddano 402;

7) radnym został wybrany:

― KNAP Marian Jan,

z listy nr 17 KWW „BLISKO WASZYCH SPRAW”.

11. Okręg wyborczy nr 11:

1) wybory odbyły się;

2) głosowania nie przeprowadzono;

3) radnym został wybrany:

― SMĘTEK Grzegorz Michał,

z listy nr 16 KWW GMINA KLUCZE WSPÓLNE DOBRO.

12. Okręg wyborczy nr 12:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 713;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 391 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 391;

6) głosów ważnych oddano 388;

7) radną została wybrana:

― KOŁODZIEJ Marta Anna,

z listy nr 16 KWW GMINA KLUCZE WSPÓLNE DOBRO.

13. Okręg wyborczy nr 13:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 801;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 420 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 420;

6) głosów ważnych oddano 414;

7) radnym został wybrany:

― WOLNY Dawid,

z listy nr 19 KWW DAWIDA WOLNY.

14. Okręg wyborczy nr 14:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 734;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 375 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 375;

6) głosów ważnych oddano 374;

7) radnym został wybrany:

― ADAMUSZEK Damian Marcin,

z listy nr 13 KWW DAMIAN ADAMUSZEK.

15. Okręg wyborczy nr 15:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 992;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 491 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 491;

6) głosów ważnych oddano 487;

7) radną została wybrana:

― LISOWSKA Dominika Monika,

z listy nr 13 KWW DAMIAN ADAMUSZEK.

Dział III Wybory do rad powiatów

Rozdział 12. Wybory do Rady Powiatu w Olkuszu

Oddział 1. Dane ogólne

1. Dla przeprowadzenia wyborów do Rady utworzono 4 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 23 radnych.

2. Wybory przeprowadzono w 4 okręgach wyborczych.

3. Głosowanie przeprowadzono w 4 okręgach wyborczych.

4. Uprawnionych do głosowania było 85867.

5. Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 47492 osobom.

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 47477 osób, to jest 55,29% uprawnionych do głosowania.

7. Głosów ważnych oddano 46026, to jest 96,94% ogólnej liczby głosów oddanych.

8. Głosów nieważnych oddano 1451, to jest 3,06% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów oddano 607, to jest 41,83% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 844, to jest 58,17% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

9. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące listy:

1) lista nr 1 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ;

2) lista nr 3 KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI;

3) lista nr 5 KKW KOALICJA OBYWATELSKA;

4) lista nr 11 KWW ODNOWA;

5) lista nr 12 KWW PEWNA PRZYSZŁOŚĆ.

Oddział 2. Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 10 mandatów:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 36748;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 20422 osobom;

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 20418;

6) głosów ważnych oddano 19843;

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a) lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty;

radnymi z tej listy zostali wybrani:

― CZELADZKI Rafał Marcin,

― OSUCH Jacek Piotr,

― STACH Józef Szczepan;

b) lista nr 3 ― KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI uzyskała 1 mandat;

radnym z tej listy został wybrany:

― PAŁKA Miłosz Łukasz;

c) lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty;

radnymi z tej listy zostali wybrani:

― KWAŚNIEWSKI Roman Edmund,

― SZCZYGIEŁ Zdzisława;

d) lista nr 11 ― KWW ODNOWA uzyskała 1 mandat;

radnym z tej listy został wybrany:

― ORKISZ Jan;

e) lista nr 12 ― KWW PEWNA PRZYSZŁOŚĆ uzyskała 3 mandaty;

radnymi z tej listy zostali wybrani:

― SOBCZYK Bogumił Józef,

― KAJDA Piotr Andrzej,

― OZDOBA Wojciech Piotr;

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 3 mandaty:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 11821;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 6130 osobom;

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 6129;

6) głosów ważnych oddano 5951;

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a) lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat;

radnym z tej listy został wybrany:

― WOŹNIAK Marcin Paweł;

b) lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat;

radnym z tej listy został wybrany:

― OSUCH Andrzej Jan;

c) lista nr 12 ― KWW PEWNA PRZYSZŁOŚĆ uzyskała 1 mandat;

radnym z tej listy został wybrany:

― WOŁEK Kamil Edward;

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 6 mandatów:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 23347;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 13430 osobom;

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 13426;

6) głosów ważnych oddano 12987;

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a) lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty;

radnymi z tej listy zostali wybrani:

― GAMROT Piotr Tadeusz,

― GRYSAK Piotr,

― SYPIEŃ Adam Michał;

b) lista nr 11 ― KWW ODNOWA uzyskała 2 mandaty;

radnymi z tej listy zostali wybrani:

― KOZŁOWSKI Robert Adam,

― KLIMEK Wanda Teodora;

c) lista nr 12 ― KWW PEWNA PRZYSZŁOŚĆ uzyskała 1 mandat;

radną z tej listy została wybrana:

― HABERKA Barbara;

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 4 mandaty:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 13951;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 7510 osobom;

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 7504;

6) głosów ważnych oddano 7245;

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a) lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat;

radnym z tej listy został wybrany:

― NOCOŃ Grzegorz;

b) lista nr 3 ― KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI uzyskała 1 mandat;

radnym z tej listy został wybrany:

― BARGIEŁ Tomasz Marek;

c) lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat;

radnym z tej listy został wybrany:

― SIUDYKA Mirosław;

d) lista nr 12 ― KWW PEWNA PRZYSZŁOŚĆ uzyskała 1 mandat;

radnym z tej listy został wybrany:

― GAJDZISZEWSKI Mirosław Adam;

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

Dział IV Wybory do Sejmiku Województwa Małopolskiego

Oddział 1. Dane ogólne

1. Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku utworzono 6 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 39 radnych.

2. Wybory przeprowadzono w 6 okręgach wyborczych.

3. Głosowanie przeprowadzono w 6 okręgach wyborczych.

4. Uprawnionych do głosowania było 2624828.

5. Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 1381003 osobom.

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1380423 osób, to jest 52,59% uprawnionych do głosowania.

7. Głosów ważnych oddano 1324746, to jest 95,97% ogólnej liczby głosów oddanych.

8. Głosów nieważnych oddano 55677, to jest 4,03% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów oddano 15168, to jest 27,24% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 40509, to jest 72,76% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

9. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące listy:

1) lista nr 1 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ;

2) lista nr 2 KWW KONFEDERACJA I BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY;

3) lista nr 3 KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI;

4) lista nr 5 KKW KOALICJA OBYWATELSKA.

Oddział 2. Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 5 mandatów:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 336895;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 178725 osobom;

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 178671;

6) głosów ważnych oddano 170589;

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a) lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;

radnymi z tej listy zostali wybrani:

― GIBAS Iwona Józefa,

― DRÓŻDŻ Mirosław Antoni;

b) lista nr 3 ― KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI uzyskała 1 mandat;

radną z tej listy została wybrana:

― GĄDEK Lidia Stanisława;

c) lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty;

radnymi z tej listy zostali wybrani:

― ŻAK-BIESIK Sylwia,

― ARKIT Tadeusz Andrzej;

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 6 mandatów:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 360127;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 195415 osobom;

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 195318;

6) głosów ważnych oddano 187804;

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a) lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty;

radnymi z tej listy zostali wybrani:

― SMÓŁKA Łukasz Jakub,

― PĘK Bogdan Marek,

― ĆWIK Piotr Krzysztof;

b) lista nr 3 ― KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI uzyskała 1 mandat;

radną z tej listy została wybrana:

― SZOSTAK Małgorzata Diana;

c) lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty;

radnymi z tej listy zostali wybrani:

― MAŁODOBRY Grzegorz Franciszek,

― KRACIK Stanisław;

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 8 mandatów:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 578919;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 300073 osobom;

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 299870;

6) głosów ważnych oddano 294815;

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a) lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;

radnymi z tej listy zostali wybrani:

― DUDA Jan Tadeusz,

― NOWAK Barbara Ewa;

b) lista nr 3 ― KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI uzyskała 1 mandat;

radnym z tej listy został wybrany:

― BADURSKI Dariusz Jan;

c) lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 5 mandatów;

radnymi z tej listy zostali wybrani:

― FILIPIAK Szczęsny Maciej,

― LIPIEC Grzegorz Cezary,

― TOCKA Patrycja Bożena,

― BARCZYK Kazimierz,

― FEDOROWICZ Jerzy Maciej;

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 7 mandatów:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 489592;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 252250 osobom;

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 252183;

6) głosów ważnych oddano 238750;

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a) lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 5 mandatów;

radnymi z tej listy zostali wybrani:

― STUGLIK Rafał,

― KAWA Danuta,

― WIERZBA Marek,

― KOZŁOWSKI Witold Rafał,

― PICZURA Jan;

b) lista nr 3 ― KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI uzyskała 1 mandat;

radnym z tej listy został wybrany:

― MOTYKA Miłosz Maksymilian;

c) lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat;

radnym z tej listy został wybrany:

― KOŹBIAŁ Maciej Józef;

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 7 mandatów:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 444285;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 228429 osobom;

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 228339;

6) głosów ważnych oddano 217558;

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a) lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 5 mandatów;

radnymi z tej listy zostali wybrani:

― PAGACZ Ryszard,

― GAWRON Józef Wojciech,

― MALEC-LECH Marta Magdalena,

― DZIURDZIA Piotr Marek,

― SKRUCH Wojciech;

b) lista nr 3 ― KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI uzyskała 1 mandat;

radnym z tej listy został wybrany:

― SORYS Stanisław Andrzej;

c) lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat;

radnym z tej listy został wybrany:

― NOWAK Krzysztof Czesław;

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 6 mandatów:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 415010;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 226111 osobom;

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 226042;

6) głosów ważnych oddano 215230;

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a) lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 4 mandaty;

radnymi z tej listy zostali wybrani:

― BIEDROŃ Grzegorz Janusz,

― WÓJTOWICZ Jadwiga Teresa,

― DUDA Jan Wiesław,

― PŁATEK Tomasz Stanisław;

b) lista nr 3 ― KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI uzyskała 1 mandat;

radnym z tej listy został wybrany:

― PASOŃ Stanisław Wojciech;

c) lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat;

radnym z tej listy został wybrany:

― SŁOWIK Michał Andrzej;

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

Komisarz Wyborczy

w Krakowie I

/-/ Dagmara Anna Daniec-Cisło