Interwencje w sprawie odpadów w Kluczach-Osadzie


Odsłuchaj

Powrót

Wykaz działań podjętych w związku z odpadami w Kluczach-Osadzie - stan na 16 listopada 2020 r.

Przejdź do artykułu

Odpowiedź Starosty Olkuskiego na pismo dot. wywozu odpadów z terenu Klucz-Osady

Przejdź do artykułu

Pismo do Starosty Olkuskiego w sprawie terminu wywozu śmieci z terenu Klucz-Osady

Przejdź do artykułu

Odpowiedź Starosty Powiatu Olkuskiego dot. zalegających śmieci na terenie Klucze-Osada

Przejdź do artykułu

Pismo mieszkańców Klucze-Osada dotyczące składowiska odpadów

Przejdź do artykułu

Odpowiedź Starosty Olkuskiego na pismo Radnego Gminy Klucze dot. działań Starostwa Powiatowego w Olkuszu w 2021 r. na rzecz skutecznego usunięcia odpadów z Klucz-Osady.

Przejdź do artykułu

Pismo do Posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Pana Jacka Osucha

Przejdź do artykułu

Odpowiedź Starosty Powiatu Olkuskiego dot. nielegalnego wysypiska Klucze-Osada

Przejdź do artykułu

Dotyczy składowania odpadów w Kluczach.

Przejdź do artykułu

Pismo mieszkańców Klucze-Osada dotyczące składowiska odpadów

Przejdź do artykułu

Pismo Radnego Sebastiana Sierki do Starosty Powiatu Olkuskiego dot. Nielegalnego składowania odpadów w Kluczach.

Przejdź do artykułu

Informacja od Wicestarosty dotycząca przeprowadzenia ekspertyzy odpadów zgromadzonych na nielegalnym wysypisku śmieci Klucze-Osada

Przejdź do artykułu

Informacja od Starosty Olkuskiego o zleceniu obmiaru ilości oraz rodzaju odpadów zalegających w Klucze-Osada

Przejdź do artykułu

WIOŚ - Pismo z dnia 8 kwietnia 2019 r w sprawie nielegalnego składowania odpadów w miejscowości Klucze

Przejdź do artykułu

Pismo i odpowiedź dotycząca zabezpieczenia Mieszkańców Klucz przed negatywnymi skutkami oddziaływania składowiska zalegających śmieci.

Przejdź do artykułu

Pismo i odpowiedź dotycząca kontynuacji wywozu śmieci z terenu Klucz-Osady

Przejdź do artykułu

Komunikat WIOŚ w związku z pożarem składowiska odpadów w Kluczach

W miejscowości Klucze w powiecie olkuskim od godzin rannych 09.10.2017 r. prowadzone są działania służb w związku z dużym pożarem odpadów zgromadzonych w halach o powierzchni 7500m2 należących do firmy „Martex”. Akcję nadzoruje Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Działaniami operacyjnymi kieruje Wojewódzka Komenda Straży Pożarnej w Krakowie.

Przejdź do artykułu

Rada Gminy Klucze żąda od starosty niezwłocznego usunięcia odpadów z Klucz-Osady

Uchwała NR XLVI/282/2017 RADY GMINY KLUCZE z dnia 09. 10. 2017 w sprawie żądania podjęcia przez Starostę Olkuskiego działań zmierzających do usunięcia odpadów z terenów Klucz-Osady.

Przejdź do artykułu

OGŁOSZENIE

Spotkanie w sprawie składowiska odpadów na terenie po byłym zakładzie papierniczym w Kluczach – Osadzie. Dom Kultury "Papiernik", 6 września, godz. 17.00.

Przejdź do artykułu

Cofnięcie zezwoleń na zbieranie odpadów dla firm: Martex, Selenya, Inox-Tech

Z rygorem natychmiastowej wykonalności, Starosta olkuski cofnął zezwolenia na zbieranie odpadów firmom: Selenya oraz Inox-Tech. Cofnięcie decyzji powoduje zakończenie działalności objętej zezwoleniem. Zobowiązał jednocześnie firmy do usunięcia odpadów i skutków prowadzonej działalności w zakresie zbierania odpadów, na własny koszt.

Przejdź do artykułu

Apel Wójta Gminy Klucze

Wójt Gminy Klucze zaapelował o powstrzymanie się od kontaktu z wodami stojącymi i płynącymi w obrębie Klucz. Apel został wystosowany w związku z zagrożeniem epidemiologicznym z powodu nagromadzenia dużej ilości odpadów przez firmy prowadzące w Kluczach-Osadzie działalność związaną z przyjmowaniem odpadów.

Przejdź do artykułu

Decyzja WIOŚ

Informacja dotycząca decyzji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska wstrzymującej działalność polegającą na przywożeniu odpadów przez jedną z firm na terenie Klucz-Osady.

Przejdź do artykułu

Apel Rady Gminy Klucze w sprawie niezwłocznego cofnięcia decyzji Starosty Olkuskiego na zbieranie odpadów na terenie Klucz -Osady

Załącznik do Uchwały Nr XXXIX/237/2017 Rady Gminy Klucze z dnia 06.06.2017r. APEL RADY GMINY KLUCZE w sprawie niezwłocznego podjęcia działań zmierzających do cofnięcia decyzji Starosty Olkuskiego na zbieranie odpadów na terenie Klucz -Osady.

Przejdź do artykułu