Data publikacji: 2022-06-02

Ilość wyświetleń: 377

„Cyfrowa Gmina”


Odsłuchaj

Powrót
Loga Cyfrowa Gmina

Gmina Klucze realizuje projekt grantowy nr 333/1/2021 pn. „Cyfrowa Gmina”, dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenie REACT-EU, działanie 5.1 rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Obsługą środków dofinansowanych w ramach POPC zajmuje się Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Strona internetowa projektu.
Celem projektu jest wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. Zakres projektu zakłada realizację zadań związanych z:
• cyfryzacją Urzędu oraz jednostek podległych poprzez nabycie sprzętu klasy UTM w celu zwiększenia cyberbezpieczeństwa,
• edukacją cyfrową dla pracowników Urzędu w zakresie obsługi nabytego oprogramowania,
• analizą stanu cyberbezpieczeństwa Urzędu, a także zapewnieniem cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów teleinformatycznych.
W ramach realizacji projektu zaplanowano zakup sprzętu informatycznego, oprogramowania oraz licencji, które umożliwią modernizację i wymianę wyeksploatowanych systemów oraz pozwolą na poprawę bezpieczeństwa Urzędu oraz jednostek podległych. Działania te pozwolą na skuteczne realizowanie takich procesów, jak wymiana systemów serwerowych, poprawę bezpieczeństwa w zakresie stosowanych zabezpieczeń sieci i urządzeń brzegowych, a także niezbędne modernizacje w środowisku urządzeń sieci. Zaplanowane działania w tym projekcie zakładają również zakup usług edukacji cyfrowej w zakresie obsługi nabytego oprogramowania dla pracowników odpowiedzialnych za wdrożenie, zarządzenie i eksploatację systemów oraz dostarczonych technologii.

Całość planowanych zmian w projekcie pozwoli na podniesienie poziomu odporności na zagrożenia płynące z cyberprzestrzeni, zmodernizuje kluczowe komponenty systemu teleinformatycznego.
Łączna wartość projektu wynosi 100.000,00 zł, dofinansowanie 100.000,00 zł (100% wartości projektu). Projekt realizowany będzie maksymalnie do 30.09.2023 r.
Pierwszym z realizowanych zadań w ramach projektu jest: Wykonanie usługi przeprowadzenia w Urzędzie Gminy Klucze diagnozy cyberbezpieczeństwa. Planowany termin wykonania zadania: 30.06.2022 r.