Data publikacji: 2022-10-24

Ilość wyświetleń: 531

Dobry klimat w naszej gminie


Odsłuchaj

Powrót

W październiku zakończono realizację projektu pn.: „Gmina Klucze dba o dobry klimat”, skierowanego przede wszystkim do dzieci ze szkół i przedszkoli z terenu Gminy Klucze.

Całkowita wartość zadania wyniosła 24 525,34 zł, w tym 17 161,00 zł to kwota dotacji przyznanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach „Programu priorytetowego – Edukacja ekologiczna”.

Ekologiczna inicjatywa Gminy Klucze, spotkała się z dużym entuzjazmem zwłaszcza wśród najmłodszych uczestników projektu, którzy dzięki niej w ramach warsztatów przyrodniczych mogli spędzić czas obcując z leśną przyrodą, wykazać się wiedzą w trakcie ekoquizu czy w artystyczny sposób wyrazić swoje emocje i obawy o naszą planetę startując w konkursie plastycznym. Projekt był realizowany przy współpracy z Centrum Usług Społecznych w Kluczach, Gminnym Zespołem Oświaty i Szkołą Podstawową im. Jana Pawła II w Kluczach, a jego oficjalnym Patronem był Prezes Zarządu WFOŚiGW w Krakowie.

KONKURS PLASTYCZNY PN.: „JA TEŻ DBAM O ŚRODOWISKO”

Jednym z działań projektu była organizacja Konkursu Plastycznego pn. „Ja też chronię środowisko”, skierowanego do uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Klucze. Zadanie uczestników konkursu polegało na przygotowaniu plakatu, przedstawiającego sposób dbania o naszą planetę. Praca była dodatkowo punktowana, jeśli uczestnicy zawarli na niej ekologiczne hasła i slogany. Do konkursu zgłoszonych zostało w sumie aż 139 prac, w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I -III i klasy IV -VIII. Wręczenie nagród odbyło się 21 października 2022 r, w Domu Kultury „Hutnik” w Jaroszowcu. Wydarzenie było połączone z wernisażem nagrodzonych prac i zostało zorganizowane we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Kluczach. Zachęcamy do odwiedzenia wystawy utalentowanych mieszkańców naszej gminy.

Wyniki Konkursu Plastycznego pn. „Ja też chronię środowisko”:

Kategoria wiekowa: klasy I – III:

I miejsce – Stanisław Niedźwiedzki, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kluczach;

 II miejsce – Alicja Mosur, Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Jaroszowcu;

 III miejsce – Amelia Polakiewicz, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kluczach;

Wyróżnienia: Aleksandra Murdzek - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kluczach, Solomia Stetsko - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kluczach, Patryk Kwiatkowski - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kluczach, Maria Michta - Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Jaroszowcu.

Kategoria wiekowa: klasy IV – VIII:

I miejsce – Jagoda Skrzypczak, Szkoła Podstawowa w Chechle;

 II miejsce – Natalia Pokwap, Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Jaroszowcu;

 III miejsce – Emilia Polakiewicz, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kluczach;

Wyróżnienia: Alina Kurkowska - Szkoła Podstawowa im. Unii Europejskiej

w Kwaśniowie Dolnym, Bartłomiej Świda - Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Bydlinie, Aleksander Barakomski - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kluczach, Michał Struzik - Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Bydlinie.

Organizatorzy Konkursu pragną serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom za ich wkład włożony w przygotowanie prac konkursowych. Szczególnie ważne dla nas jest to, że zechcieli się podzielić swoimi obawami o przyszłość naszej planety, przekazać, co im przeszkadza i co chcieliby zmienić. Gratulujemy postawy i wiedzy!!!

Jednym z najważniejszych działań projektu były terenowe warsztaty ekologiczne pn. „Las kluczem do dobrego klimatu”, które zostały przeprowadzone przez wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników Fundacji Pracownia Edukacji Żywej. Wzięły w nich udział zarówno przedszkolaki, jak i uczniowie ze szkół podstawowych z naszego terenu. Dla dzieci nie była to zwykła lekcja, lecz wyjątkowe spotkanie z przyrodą, czas na poznawanie tego, co się w lesie znajduje w zupełnie inny niż zazwyczaj sposób.

W trakcie zajęć dzieci m.in. obserwowały za pomocą specjalnych przyrządów niedostrzeganych na co dzień mieszkańców lasu, przygotowywały własne „perfumy leśne”, mogły popatrzeń na las z punktu widzenia ptaka, małej myszki czy lisa, poznawały ciekawostki przyrodnicze. Przede wszystkim mogły poczuć zarówno spokój, jak i siłę emanującą z przyrody.

Ze spotkania najmłodsi uczestnicy warsztatów wychodzili z przekonaniem, że las jest niezwykłym miejscem i dla dobra nas wszystkich należy go chronić. Powinni robić to wszyscy - wystarczy zmienić nasze nawyki i podejście do korzystania z dobrodziejstw/zasobów natury. Jest to niezwykle ważne, ponieważ na obecny kryzys klimatyczny ma wpływ postępowanie i decyzje podejmowane „odruchowo” w życiu codziennym przez każdego z nas. To takie czynniki generują zapotrzebowanie na eksploatację surowców naturalnych, zmniejszanie zasobów wody, emisję gazów cieplarnianych, produkcję śmieci i odpadów, w tym plastiku, wykorzystywanie pestycydów i innych chemicznych środków ochrony roślin, masowe wymieranie gatunków, itp. Relację z pierwszej części warsztatów zamieściliśmy w numerze maj/czerwiec 2022.

Na początku czerwca, podczas IX Pikniku Rodzinnego organizowanego na stadionie w Kluczach zespół prowadzący projekt wystawił stoisko promocyjne, gdzie odbywały się gry i zajęcia edukacyjne dla dzieci oraz ekoquiz, o czym pisaliśmy już w numerze maj/czerwiec 2022.

Tak duże zainteresowanie wszystkimi działaniami projektu: „Gmina Klucze dba o dobry klimat” przekonuje o potrzebie realizowania podobnych inicjatyw ekologicznych. Konieczne jest kontunuowanie dobrych praktyk wypracowanych w ramach tego zadania - pokazywanie dzieciom otaczającej przyrody oraz tego, co możemy stracić, jeśli nie zmienimy swojego konsumpcyjnego podejścia do środowiska naturalnego. Nie tylko najmłodsi muszą zrozumieć, że nawet robiąc zakupy, wykonując porządki domowe, ect. można podejmować świadome decyzje, które mają realny wpływ na ochronę środowiska.


Galeria zdjęć


Warsztaty przyrodnicze realizowane w ramach projektu pn.: „Gmina Klucze dba o dobry klimat”
Warsztaty przyrodnicze realizowane w ramach projektu pn.: „Gmina Klucze dba o dobry klimat”
Warsztaty przyrodnicze realizowane w ramach projektu pn.: „Gmina Klucze dba o dobry klimat”
Warsztaty przyrodnicze realizowane w ramach projektu pn.: „Gmina Klucze dba o dobry klimat”
Warsztaty przyrodnicze realizowane w ramach projektu pn.: „Gmina Klucze dba o dobry klimat”
Warsztaty przyrodnicze realizowane w ramach projektu pn.: „Gmina Klucze dba o dobry klimat”
Warsztaty przyrodnicze realizowane w ramach projektu pn.: „Gmina Klucze dba o dobry klimat”
Warsztaty przyrodnicze realizowane w ramach projektu pn.: „Gmina Klucze dba o dobry klimat”
Występ zespołu „PLECIUGI” z Gminnego Ośrodka Kultury w Kluczach pod kierownictwem Anny Dudek
Występ zespołu „PLECIUGI” z Gminnego Ośrodka Kultury w Kluczach pod kierownictwem Anny Dudek
Laureaci i uczestnicy wyróżnieni w kategorii wiekowej klasy IV – VIII. Fot. Zuzanna Kocjan
Laureaci i uczestnicy wyróżnieni w kategorii wiekowej klasy IV – VIII. Fot. Zuzanna Kocjan
Laureaci i uczestnicy wyróżnieni w kategorii wiekowej klasy I – III. Fot. Zuzanna Kocjan
Laureaci i uczestnicy wyróżnieni w kategorii wiekowej klasy I – III. Fot. Zuzanna Kocjan