Organizacje pozarządowe

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego

Wójt Gminy Klucze informuje, że w dniu 14 czerwca 2022 roku do Urzędu Gminy w Kluczach wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. Zgrupowanie szkoleniowe dla zawodników K.S. „Hardzi” Jaroszowiec.

  • Klub Sportowy „HARDZI” Jaroszowiec

 

 

14 czerwca 2022
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego

Sprawozdanie

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za 2021 rok.

29 kwietnia 2022

Zarządzenie Wójta Gminy Klucze

Zarządzenie  Wójta Gminy Klucze z dnia 13 kwiecień 2022 r. w sprawie wyboru ofert w  konkursie na realizację w 2022 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

13 kwietnia 2022
Czytaj więcej o: Zarządzenie Wójta Gminy Klucze

Zarządzenie Wójta Gminy Klucze

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.35.2022 Wójta Gminy Klucze z dnia 11.04.2022 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

 

 

11 kwietnia 2022
Czytaj więcej o: Zarządzenie Wójta Gminy Klucze

Zarządzenie Wójta Gminy Klucze

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.30.2022 Wójta Gminy Klucze  z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

 

16 marca 2022
Czytaj więcej o: Zarządzenie Wójta Gminy Klucze

Zarządzenie Wójta Gminy Klucze

Zarządzenie Wójta Gminy Klucze w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wyłonienie podmiotu, który przeprowadzi otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2022 roku.

 

9 marca 2022
Czytaj więcej o: Zarządzenie Wójta Gminy Klucze

Zarządzenie Wójta Gminy Klucze

Zarządzenie w sprawie: powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na wyłonienie podmiotu, który przeprowadzi otwarty konkurs ofert na wsparcie  realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2022 roku.

7 marca 2022
Czytaj więcej o: Zarządzenie Wójta Gminy Klucze

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Klucze
Data utworzenia:2015-07-13
Data publikacji:2015-07-13
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Kamil Wołek
Liczba odwiedzin:89432